Wie zijn wij?

Het Moskeegenootschap Almere MGA is een samenwerkingsverband tussen twee moskeeën, namelijk Moskee Omar Ibn Al Khattab en Moskee Abou Bakr Assadik, gevestigd in Almere. Samen bouwen aan een positieve beeldvorming over islam en moslims, en het versterken van onderlinge verbondenheid.

Moskee Omar Ibn Al Khattab

Gevestigd in Almere Buiten

Moskee Abou Bakr Assadik

Gevestigd in Almere Stad

Beleidsplan voor Moskeegenootschap Almere MGA

 1. Inleiding

  Dit beleidsplan is opgesteld voor Moskeegenootschap Almere (MGA). Het doel van dit plan is om de missie, visie en doelstellingen van MGA vast te stellen, en om een ​​kader te scheppen voor de activiteiten en beslissingen van het moskeegenootschap. Het plan is bedoeld om in overeenstemming te zijn met de islamitische leer en de Nederlandse wetgeving en statuten van MGA.

 1. Missie

  Het Moskeegenootschap Almere MGA is een samenwerkingsverband tussen twee moskeeën, namelijk Moskee Omar Ibn Al Khattab en Moskee Abou Bakr Assadik, gevestigd in Almere. Samen bouwen we aan een positieve beeldvorming over islam en moslims, en het versterken van onderlinge verbondenheid.

  3. Visie


  Ons inzet is vanuit de samenleving, voor de samenleving en het algemeen welzijn. Wij baseren ons handelen op de Islamitische leer, zoals vastgesteld in de Heilige Koran en de overleveringen van onze profeet Mohammed (Vreede zij met Hem), conform de vier Soenitische Islamitische Wetscholen.
  Het moskeegenootschap heeft geen winstoogmerk.

 1. Doelstellingen:

  Om onze missie en visie te realiseren, stelt het moskeegenootschap zich de volgende doelstellingen:

Op korte termijn is onze primaire doel :

 • het houden en van erediensten en gebeden
 • de realisatie van een waardige en respectvolle islamitische begraafplaats in Almere, dat voldoet aan de behoeften van de moslim gemeenschap in Almere
 • het verzorgen van uitvaarten conform de islamitische normen en waarden

en op lange termijn in het algemeen willen wij een samen verbindende platform zijn door :

 • het opkomen voor, en de belangen behartigen van de moslimgemeenschap in Almere.
 • Bijdragen aan een positief beeld van de islam en moslims, en verbinding creëren binnen de gemeenschap
 • Het bevorderen van de samenwerking tussen de moskeeën
 • de Almeerse islamitische gemeenschap stimuleren tot maatschappelijke participatie in de Nederlandse samenleving en bijdragen aan het oplossen van islamitische en maatschappelijk vraagstukken.
 1. Activiteiten

Het moskeegenootschap organiseert een breed scala aan activiteiten om haar doelstellingen te bereiken:

 • De dagelijkse gebedsdiensten, naast Eid , Taraweeh and Janazah gebeden .
 • Onderwijs en Dawa activiteiten coördineren tussen de aangesloten moskeeën
 • Lezingen over islamitische onderwerpen
 • Ondersteuningsgroepen voor moslims
 1. Bestuur

Het moskeegenootschap heeft one-tier bestuursmodel. Het bestuur wordt benoemd uit de besturen van de aangesloten moskeeën en is belast met het besturen het moskeegenootschap. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De samenstelling van het bestuur is :

 • Voorzitter: Miloud Draouy
 • Secretaris: Mohammed Cherfaoui
 • Penningmeester: Brahim Latife
 • Bestuurslid: El Hassane Fadili
 1. Financiën

Het moskeegenootschap wordt gefinancierd door donaties en giften van de leden en bezoekers. Inkomsten worden gebruikt om de vastgestelde doelstellingen te realiseren.

 1. Beloningsbeleid:

  Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, en de vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.

 2. Communicatie

De moskee heeft een website en social media-pagina’s gebruiken om te communiceren met de haar achterban, belanghebbenden en het grote publiek.

 1. Evaluatie

Het beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd tijdens de Algemene Leden vergadering en indien nodig worden bijgewerkt.

U kunt ons beleidsplan hier downloaden: