MOSKEE OMAR IBN AL KHATTAB & MOSKEE ABOU BAKR ASSADIK

Harmonie, begrip en samenwerking binnen de moslim gemeenschap  van Almere.

Een verbindend initiatief dat voortkomt uit de eenheid en samenwerking tussen Moskeeën.

MOSKEE OMAR IBN AL KHATTAB & MOSKEE ABOU BAKR ASSADIK

Harmonie, begrip en samenwerking binnen de moslimgemeenschap van Almere.

Een verbindend initiatief dat voortkomt uit de eenheid en samenwerking tussen Moskeeën.

MOSKEE OMAR IBN AL KHATTAB & MOSKEE ABOU BAKR ASSADIK

Harmonie, begrip en samenwerking binnen de moslimgemeenschap van Almere.

Een verbindend initiatief dat voortkomt uit de eenheid en samenwerking tussen Moskeeën.

Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Welkom op de officiële website van het Moskeegenootschap Almere MGA, een verbindend initiatief dat voortkomt uit de eenheid en samenwerking tussen Moskee Abou Bakr Assadik in Almere Stad en Moskee omar Ibn Al Khattab in Almere Buiten. Wij werken samen als één gemeenschap, verenigd door ons geloof en onze ambities om de moslim gemeenschap in Almere te vertegenwoordigen, versterken en ondersteunen.

Onze missie is het bevorderen van eenheid en samenwerking binnen de moslimgemeenschap in Almere. Door de krachten te bundelen, streven we naar een gezamenlijke inspanning om de belangen te behartigen van de moslimgemeenschap en bijdragen aan een positieve beeldvorming over de islam en moslims en het verbinden van de islamitische gemeenschap om het collectieve belang, de kennis, kunde en kracht optimaal te benutten. Samen bouwen we aan een sterke, verenigde gemeenschap.

Beste Gemeenschap

Assalamu alaykum wa rahamtu Allah wa barakatuhu!

Zoals u kunt zien, in de video hierboven, zijn wij gestart met een inzameling campagne voor het project Islamitische begraafplaats in Almere.

De realisatie van de begraafplaats is een samenwerking tussen Moskee Omar Ibn Al Khattab – Almere Buiten en Moskee Abou Bakr Assadik – Almere Stad onder de paraplu van samenwerkingsverband Moskeegenootschap Almere (MGA).

Dit project is een symbool van de eenheid en saamhorigheid binnen onze gemeenschap.

We zijn op zoek naar donaties om de aankoop van grond en de aanleg van de begraafplaats te kunnen dekken. Elke donatie is van harte welkom.

Doneer en help mee!

Wij vragen hierbij uw steun voor de realisatie van een islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust in Almere.

Doneer en help mee aan de realisatie hiervan.

Het Moskeegenootschap Almere MGA is een samenwerkingsverband tussen twee moskeeën

Het Moskeegenootschap Almere MGA is een samenwerkingsverband tussen twee moskeeën.Het Moskeegenootschap Almere MGA is een samenwerkingsverband tussen twee moskeeën.

Moskee Omar Ibn Al Khattab en Moskee Abou Bakr Assadik

De realisatie van een Islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust in Almere

De realisatie van een Islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust in Almere

Een van onze grote initiatieven is onze gezamenlijke aanvraag voor een Islamitische begraafplaats in eigen stad.